Hồ sơ Parvati

Hồ sơ Parvati

Parvati Records là một hãng thu âm độc lập được thành lập tại Đan Mạch vào mùa hè năm 2000, với mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của bối cảnh Psytrance, và với tầm nhìn tạo ra một nền tảng để hỗ trợ và truyền bá sự phát triển của văn hóa Psychedelic được thể hiện qua Âm nhạc .