Pralayah Records Merchandise

Pralayah Records Merchandise

Một nhãn Psytrance từ Bombay, Ấn Độ được xây dựng vào năm 2012 bởi Karan Chavan
Sứ mệnh là mang đến những cuộc tụ họp có tầm nhìn xa và hiện thực hóa những âm thanh hoàn toàn đặc biệt được tạo ra với sự chú ý cao nhất đến từng chi tiết. Pralayah không phải là hủy diệt mà là 'thời kỳ chuyển đổi' từ thời kỳ đen tối sang thời đại của Ánh sáng, Tình yêu và Hòa bình trên hành tinh này. Công việc của năng lượng, lực lượng thông minh và những sinh vật nhân từ giúp con người ở mọi cấp độ chuyển đổi sang một lối sống thuần khiết hơn.